Bản hướng dẫn đầy đủ của chương trình
Chu trình Duyệt Phương án - Dự toán qua mạng

Với chu trình khép kín từ việc lập mới phương án (dự toán) cho đến khi bản thảo được duyệt, hệ thống này sẽ quản lý các file dữ liệu (Word ,Excel, Visio, A.CAD) do đơn vị soạn thảo và quá trình trao đổi thông tin giữa đơn vị với khối phòng ban Công ty.

Giao diện
Chế độ màn hình
Cỡ chữ